SLG header
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
SLG
Stichting Landschapsbeheer Gelderland is trots op het landschap van Gelderland. Door vrijwilligers en bewoners van Gelderse steden, dorpen en buitengebieden te voorzien van kennis, kunde, advies en gereedschap zetten ze zich samen met de inwoners van de provincie in voor het behoud en het herstel van het landschap.
SLG Sfeer
SLG jaarbericht
SLG vk
SLG flyer
SLG infographic

Het doel van SLG is om haar gebruikers en vrijwilligers eenvoudig en duidelijk manier te informeren in relatie allerlei zaken die te maken hebben met het beheer en behoud van het Gelderse landschap. Viesrood transformeerde de verouderde huisstijl naar een toegankelijke en dynamische identiteit die helder en duidelijk communiceert. Een belangrijk onderdeel hierbij is de iconenstijl die wij voor SLG ontwikkelden.

SLG web magazine
SLG iconen