Travers
Dat is makkelijk praten!
Tussen buurtbemiddeling en de preventie daarvan ligt een gebied dat extra aandacht behoeft; problemen tussen buurtbewoners die klein genoeg zijn om zelf op een harmonieuze wijze op te lossen. Travers heeft ons gevraagd een nationaal in te zetten campagne te ontwikkelen.
DIMP poster
DIMP shoot

De campagne biedt mensen de wilskracht om hun problemen zelf met hun buur op te lossen. Dat is makkelijk praten!” impliceert dat de oplossing te mooi is om waar te zijn, maar door dit te ontkrachten krijgt het een positieve betekenis: De oplossing ís makkelijk!”

DIMP videoshots
Web buren 3
DIMP flyer