Provincie Overijssel

De Veldtocht

Tijdens de Veldtocht werken basisscholen, professionele kunstenaars en gemeente en/of culturele instellingen met elkaar samen en verdiepen leerlingen èn leerkrachten van groep 5 t/m 8 zich één week lang in de wereld van kunst en cultuur. Viesrood werd door KCO benaderd om een zowel kinderen als volwassenen aansprekende creatieve huisstijl met bijpassende promotionele middelen en website te ontwerpen. Een tweede uitdaging die bij ons werd neergelegd was het bedenken van een creatief weggeefartikel voor alle leerlingen van de aan de Veltocht deelnemende scholen als herinnering aan de week maar ook als stimulans om zelf creatief aan de slag te gaan.

Aanpak & resultaat
Het stimuleren van het creatieve proces bij kinderen hebben wij als belangrijkste uitgangspunt genomen bij het ontwikkelen van de huisstijl. Uiteindelijk resulteerde dit in een toolbox van min of meer abstracte elementen waarmee je allerlei nieuwe vormen en figuren kan opbouwen. Uit deze toolbox hebben wij het logo van de Veldtocht en ook een serie bijpassende illustraties opgebouwd. De dynamiek die besloten ligt in alle losse elementen die samen telkens weer nieuwe figuren kunnen vormen levert een vrolijke en erg kunstzinnige huisstijl die jong en oud aanspreekt. Daarnaast hebben we op de openingspagina van de Veldtochtwebsite een interactief spel gebouwd waarin kinderen met de elementen uit de huisstijl kunnen spelen. Ditzelfde uitgangspunt is de aanleiding geweest voor het ontwikkelen van het tekensjabloon dat nu als weggeefartikel aan alle kinderen op de deelnemende scholen wordt uitgereikt (en waaraan een speciale les verbonden is). 
Scholen reageren enthousiast op het Veldtocht-project en de inschrijvingen en de (reeds georganiseerde) Veldtochten verlopen erg succesvol.

Wat hebben we gedaan

  • Strategisch advies
  • Concept
  • Illustratief ontwerp
  • Grafisch ontwerp
  • Frontend development
  • Backend development

Meer weten?

Martijn van Goor
Martijn van Goor, Creative director
E. martijn@viesrood.nl
T. 038 - 750 12 62

Kijk verder