Provincie Overijssel

Publique: Frisse start na ingrijpende reorganisatie

Vraag
De nieuwe structuur staat op papier en de reorganisatie is officieel afgerond. Alle kosten zijn gemaakt en alle pijn is geleden. Een beetje manager weet dat het succes van een reorganisatie nu pas bepaald wordt. Het succes ligt in de mate waarin de nieuwe processen opgepakt worden en inslijten. Hoe zorg je nu voor een goede integratie en samenwerking zodat de beoogde resultaten van de reorganisatie ook daadwerkelijk behaald gaan worden? Hoe doe je dat nu praktisch als je verantwoordelijk bent voor meer dan 100 medewerkers?

Oplossing
Uit een creatieve brainstorm komt het idee van het samen maken van een ‘glossy’ naar voren; een magazine dat professioneel in elkaar zit en er goed uitziet. De inhoud moet bestaan uit een combinatie van serieuze en luchtige onderdelen en dient geheel door medewerkers verzorgd te worden.

Resultaat
In de dagen na de bijeenkomst is op basis van al het aangeleverde materiaal het magazine opgemaakt. Daar waar nodig zijn teksten herschreven en is voor aanvullend beeld gezorgd. De uiteindelijke opmaak vond plaats conform het in de voorbereiding ontwikkelde stramien. Het resultaat is voor controle eerst gepresenteerd aan de beperkte groep die het magazine ook voorbereid heeft. Na deze laatste check is het magazine gedrukt en uitgereikt onder alle de medewerkers.

‘Allemaal blije mensen hier! Ik zie alle bladen in de tassen verdwijnen om als leesvoer voor de trein en thuis te dienen….’


Patricia Weenink / Hoofd eenheid Publieke Dienstverlening Provincie Overijssel

Wat hebben we gedaan

  • Conceptontwikkeling
  • Strategisch advies
  • Teambegeleiding
  • Grafisch ontwerp
  • Magazine ontwerp

Meer weten?

Martijn van Goor
Martijn van Goor, Creative director
E. martijn@viesrood.nl
T. 038 - 750 12 62

Kijk verder