Wat is gebruikersonderzoek?

Gebruikersonderzoek, ook wel bekend als UX-onderzoek, richt zich op het verzamelen van informatie over hoe mensen met een product, dienst of systeem omgaan en wat hun behoeften en problemen zijn. Dit onderzoek helpt ons bij Viesrood om inzicht te krijgen in hoe we het product kunnen verbeteren om te voldoen aan de behoeften van de gebruiker en om tot een optimaal ontwerp te komen. Dit kan gedaan worden door middel van verschillende methoden, zoals interviews, observaties, surveys en focusgroepen.

We kunnen gebruikersonderzoek onderverdelen in twee onderdelen:

Kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek richten we ons op het verzamelen van niet-numerieke gegevens over hoe gebruikers omgaan met een bepaald ontwerp, bijvoorbeeld een website. We doen dit bij Viesrood door middel van methoden zoals interviews, observatie van gebruikers of workshops.

Ons doel met kwalitatief onderzoek is om inzicht te krijgen in de gevoelens, meningen en behoeften van gebruikers en te begrijpen waarom ze op een bepaalde manier reageren op een ontwerp. Dit kan helpen om de gebruiksvriendelijkheid en het overall-design te verbeteren.

Kwalitatief onderzoek is zeer waardevol omdat het persoonlijke inzichten kan geven in hoe gebruikers de een bepaald ontwerp gebruiken en wat hun behoeften zijn. Het kan ook risico’s met zich meebrengen, zoals het beïnvloeden van de resultaten door persoonlijke meningen. 

Kwantitatief onderzoek

In kwantitatief onderzoek worden gegevens doorgaans verzameld door systematische methoden, zoals enquêtes en analytics. Het is waardevol omdat het ons in staat stelt om betrouwbare conclusies te trekken uit grote hoeveelheden data. Tegelijk zien we ook in dat we via kwantitatief onderzoek niet altijd in staat zijn om de complexiteit en nuances van menselijk gedrag en ervaringen te vangen.